Project Hydrocarbon Hotel (nieuwbouw brandstof terminal)

OpdrachtgeverHydrocarbon Hotel (50/50 eigendom van Blue Ocean Ltd. en Argos Energy)
LocatieAmsterdam
Periode2010 -2011
ScopeNieuwbouw tankterminal (148.000 m3), zeesteiger, binnenvaartsteiger, manifold, controlekamer.
Kenmerken
  • Nieuw te ontwikkelen site (incl. toegangsweg en nutsvoorzieningen)
  • Geïntegreerd projectmanagementteam met de opdrachtgever, daardoor mogelijkheid tot snelle en adequate besluitvorming.
  • Aanzienlijke kostenbesparing door middel van directe aanbesteding naar aannemers per discipline in plaats van EPC-contract.
  • Korte bouwtijd gerealiseerd door smart incentive – penaltysysteem met alle aannemers.