SAMENWERKING

Samenwerking

Bij Marc Kenis Projectmanagement staan kwaliteit en goed vakmanschap op de allereerste plaats, maar dat kan niet altijd zonder andere externe partijen te betrekken bij het project. Bijvoorbeeld inspectie, constructie en aanvullende expertise op het gebied van engineering. Als eerste wordt gekeken welke expertise bij de opdrachtgever aanwezig is en beschikbaar is voor het project. Vervolgens wordt alleen noodzakelijke expertise van buiten aangetrokken. Jarenlange ervaring in samenwerking en kwaliteitscontrole waarborgen dit proces.

De structuur waarbinnen Marc Kenis Projectmanagement werkt is duidelijk en overzichtelijk. De (potentiële) opdrachtgever ziet in één oogopslag hoe het project is opgebouwd.

Aan de slag:

Marc Kenis Projectmanagement voert graag een vrijblijvend gesprek om de vraag en verwachtingen van de opdrachtgever te inventariseren.

Offerte maken inclusief een (voorlopig) plan van aanpak.

Nadere invulling en afstemming van opdracht met de opdrachtgever.

Na akkoord volgt een kick-off meeting met alle stakeholders.

Structureel overleg over de projectvoortgang (zowel inhoudelijk als budgettair).

Afsluiting van het project met de officiële overdracht.