PRODUCT

Product Marc Kenis

Bij Marc Kenis Projectmanagement staat het leveren van een constante kwaliteit op nummer één. Dat begint bij de inzet van eigen expertise en ervaring. De projecten zijn veelal te complex om alleen te kunnen doen. Toch wordt altijd eerst gekeken bij de opdrachtgever welke kennis zij zelf in huis hebben en hoe die kan worden ingezet in het project. Daar waar nodig wordt expertise van buiten aangetrokken. Expertise die voldoet aan de kwaliteitseisen van Marc Kenis.

,,Onze opdrachtgever zoekt iemand die zijn probleem oplost. Wij zoeken met de beste partijen de beste combi voor een project.”

Waarom kiezen voor Marc Kenis Projectmanagement?

 Wij denken vanaf het begin mee met de klant. Het gaat om de maximale toegevoegde waarde voor de klant. Wij werken optimaal verantwoord, zonder onnodige kaders. Wij garanderen korte lijnen voor overleg en maximale inzet. Wij bewaken de projectstructuur en bijbehorende budgetten zorgvuldig, zodat de opdrachtgever niet met onverwachte kosten wordt geconfronteerd. Wij zorgen ervoor dat de klant zich volledig kan richten op zijn corebusiness.

,,Wij willen laten zien dat het anders kan, door ons te richten op maatwerk en flexibiliteit richting opdrachtgever. Deze werkwijze geeft meer voldoening.”

Projectstructuur

Marc Kenis Projectmanagement staat voor duidelijkheid. Dat begint bij een overzichtelijke projectstructuur waarbij meedenken met de klant centraal staat:

Conceptuele fase waarin duidelijk moet worden wat de juiste oplossing is voor het probleem;

Definiëren hoe de oplossing uitgevoerd gaat worden (Project Execution Plan);

Tijdens uitvoering van het project volgt verdere detaillering.