Project Mestverwaarding Twence

Opdrachtgever VP Hobe BV
Locatie Zenderen
Periode 2020 – 2022
Scope Nieuwbouw mestvergisting (250.000 m3/jaar), groengasopwekking en digestaat scheiding.
Kenmerken
  • Complexe vergunningaanvraag
  • Design & Construct contracten
  • Multiple sub-contractors
  • Korte doorlooptijd, “concurrent engineering”